2D gravírování

Gravírování je technologie, která nahrazuje ruční rytí, a tedy lze říci, že vytváří nápis, logo, či ornament odebráním materiálu. Původní rytci pracovali s různě tvarovanými nástroji (rydly) a nápisy byly zvýrazňovány různými barvami či vykládány drahými kovy.

Pro gravírování při svých pracích používám gravírovací nástroje (jehly) ze slinutého karbidu a jako materiál mě slouží především dřevěná překližka. Ke zvýraznění kresby použiji tmel a povrch pečlivě vybrousím a nalakuji.

V-Carving

V-řezba je technologie v řezbářství kde nástroj (fréza) má tvar písmene V a slouží k výrobě tvarů s různou šířkou. V-řezbu můžeme chápat jako přechodovou technologii mezi 2D gravírováním a 3D konturováním. Tvar frézy vytváří řezné útvary, které jsou při vnitřním konturování úzké v nejhlubší části řezby a širší v horní části materiálu nebo naopak při vnějším konturováním vzniká tvar širší v nejhlubší části řezby a užší v horní části materiálu. Výsledné tvary působí stylově a upoutají prostorovým efektem.

Pro výrobu těchto řezeb používám speciální vícebřité frézy ze slinutého karbidu. Řezby dělám do smrkové nebo borové spárovky případně do lipového dřeva. Povrch řezby po ručním očištění zvýrazním vhodným mořidlem a nalakuji bezbarvým lakem.

3D frézování reliéfů

Reliéf je plastické výtvarné dílo, které vystupuje z plochy pozadí do popředí. Může být ornamentální nebo figurální. Reliéf patří k nejstarším formám řezbářství a historicky se vyskytuje ve všech vyspělejších kulturách. Podobně jako gravírování nahradilo práci rytců, tak i frézování reliéfů nahrazuje práci řezbářů a představuje dokonalé propracování reliéfu, jak po technické, tak i po estetické stránce.

Pro frézování reliéfů používám karbidové a diamantové frézy. Povrch reliéfu dokončuji ručně a kontury zvýrazním a vystínuji vhodným mořidlem tak, abych případně docílil i rustikálního vzhledu díla. Povrch ošetřuji většinou šelakovou politurou nebo bezbarvým matným lakem. Materiál je obvykle kvalitní a dobře vyschlé lipové dřevo.

Signmaking do dřeva, plastů a neželezných kovů

Signmaking je anglická složenina nemající přesný český výraz a často je používán v obecném oboru reklamy. První část složeniny je sign což znamená podpis nebo znak, ale v tomto případě spíše cedule. Druhá část je tvořena slovesným podstatným jménem making, tedy dělání, tvoření či výroba. Odtud se dá tedy dovodit definice slova signmaking jako „výroba značení a nosičů reklamního sdělení“. Toto do češtiny převzaté slovo se pak tedy používá pro celé reklamní odvětví zahrnující výrobní činnost jejíž produktem je nějaký reklamní prvek. Používané materiály jsou dřevo, vrstvené plasty nebo neželezné kovy.

Některé příklady Signmakingu do dřeva lze vidět na mých řezbách v předchozích záložkách.

Kontakt